UTREE

บางที.. เราก็ไม่รู้ตัว ว่าตัวเองมีทรัพยากรคุณค่ามหาศาลอย่าง "ต้นไม้ใหญ่" อยู่ที่ไหนบ้าง และต้นไหนสามารถป็นแม่พันธุ์ส่งต่อทรัพยากรให้แผ่นดิน ต้นไหนสำคัญต่อจิตใจ ต่อระบบนิเวศ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ หรือมีคุณค่าอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน เราจึงทำ แอพพลิเคชั่น "ยูทรี" UTREE ขึ้นมา ให้ทุกคนได้ช่วยกันถ่ายรูป เล่าเรื่อง และบอกสถานที่ต้นไม้ เพื่อเราจะได้รู้ว่ามีสมบัติอะไรอยู่ในมือบ้าง ก่อนที่จะเข้าไปดูแลรักษาให้เหมาะสม ไม่เผลอไปทำลาย แล้วใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นไม้ใหญ่นี้ และส่งต่อ "สมบัติ" ให้คนรุ่นหลังต่อไป